Zajímavosti >>
Nové poznatky o DNA
28.2.2005


Vědci prozatím rozluštili genetickou informaci (u savců) u myší a lidí. Nyní zjistili, že potkani a lidé mají mnoho společných genů. Toto rozluštění je zveřejněno v časopise Nature. Genetici tvrdí, že tato znalost by mohla být prospěšná a poskytne nám náhled do evoluce savců. Ale hlavně napomůže léčbě mnoha nemocí, protože téměř všechny lidské geny mají svůj obdobný protějšek v těle potkana.
Výzkum také zjistil, že potkaní DNA se skládá z 2, 75 miliardy "písmen" a obsahuje tak 25 tisíc genů.

Struktura DNA

Tvarem připomíná do spirály zkroucený provazový žebřík. "Postranice" tvoří řetězec z cukrů deoxyribózy a fosfátů.
"Příčky" jsou ze vzájemně propojených dusíkatých sloučenin - adeninu (A), guaninu (G), cytosinu (C) a thyminu (T). Spojovat se může jen adenin s thyminem nebo guanin s cytosinem, touto kombinací vznikají přibližně tři miliardy "písmen", jimiž je zapsána dědičná informace člověka.

Zdroj: zprávy na www.centrum.cz© 2005-2019 Potkanky.wz.cz. Všechna práva vyhrazena. | Webdesign Modrý kocouř.cz | Pískněte nám